Onze organisatie

De Stichting Grote Barbara heeft op 1 maart 2024 de Grote of Barbarakerk overgenomen van de Protestantse Gemeente Culemborg. De stichting is verantwoordelijk voor het behoud van dit monumentale kerkgebouw voor de stad en haar inwoners.

De stichting stelt zich ten doel de Grote Barbara een ruimte van en voor alle Culemborgers te maken: een plek waar mensen elkaar ontmoeten, een plek van zingeving en inspiratie, waar je een kaarsje kunt branden, een podium voor concerten en exposities, een plek voor familiefeesten, bruiloften en uitvaarten, een zaal voor maatschappelijke bijeenkomsten. De Protestantse Gemeente blijft de kerk gebruiken voor haar kerkelijke activiteiten.

Het bestuur richt zich de komende jaren op de volgende doelstellingen:

  • De Grote Barbara wordt meer opengesteld voor bezoekers.
  • De verhuur van de Grote Barbara voor culturele en sociaal-maatschappelijke bijeenkomsten, bruiloften en uitvaarten, feesten en diners wordt uitgebreid.
  • De Grote Barbara wordt de komende jaren aangepast om het gebouw beter geschikt te maken voor het multifunctioneel gebruik dat ons voor ogen staat. Daarbij worden ook maatregelen ter verduurzaming voorbereid, in overleg met de gemeente Culemborg.
  • Voor de aanpassing van het kerkgebouw is veel geld nodig. De stichting beschikt over een beperkt vermogen en zal aanvullende fondsen werven voor de financiering van de herinrichting.
  • De stichting draagt zorg voor de instandhouding van dit kerkgebouw.
  • Openstelling, verhuur, onderhoud en schoonhouden van de kerk draaien op de inzet van veel vrijwilligers. De stichting heeft veel waardering voor de inzet van de huidige vrijwilligers, en wil deze groep graag aan zich binden. De stichting wil de groep vrijwilligers ook vergroten.
  • De stichting wil de inwoners van Culemborg en het Culemborgse bedrijfsleven meer betrekken bij de Grote Barbara.


ANBI
status

De Stichting Grote Barbara heeft de ANBI-status.
De stichting is hiermee een Algemeen Nut Beogende Instelling, zonder winstoogmerk. Het is voor donateurs aantrekkelijk om de Stichting Grote Barbara te steunen, want donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Daarnaast betaalt de stichting als ANBI geen erfbelasting of schenkbelasting. U kunt hierover meer lezen op de website van de Belastingdienst.

Stichting Grote Barbara

Opgericht: 19 september 2022
RSIN nr. 864341301
KvK nr. 87593556
ANBI nr. 864341301
Postadres
Grote Kerkstraat 4
4101 CB Culemborg

Bankrekening
NL25 RABO 0324 9855 92 t.n.v. Stichting Grote Barbara

Contact
tel: 0683900750
e-mail:
contact@degrotebarbara.nl

Bestuursleden

Bert de Weerd (voorzitter), Janneke Plantenga (secretaris), Hans Walraven (penningmeester), Harry van Alphen, Mireille Giesendorf, Rijnhold Noorlag.
Henk van Dijk (bestuurssecretaris).

De bestuursleden zijn onbezoldigd.

Bestuurszaken

Hier vindt u de hoofdlijnen van het beleidsplan van de stichting en de jaarrekening 2023.

Steun de Grote Barbara

De Stichting Grote Barbara ontvangt inkomsten uit verhuur en bescheiden subsidies. Om de Grote Barbara rendabel te kunnen exploiteren is extra steun van particulieren en bedrijven zeer welkom. Met uw bijdrage is het mogelijk om de Grote Barbara open te houden als gebouw en als centrale ontmoetingsplek in het Culemborgse maatschappelijke leven.

Wilt u een donatie doen? Dit kunt u heel gemakkelijk doen via een bankoverschrijving naar het rekeningnummer
NL25 RABO 0324 9855 92 t.n.v. Stichting Grote Barbara.
Hartelijk dank voor uw bijdrage.